Gemeenschap

Verhaal van de barmhartige Samaritaan

Een wetgeleerde komt bij Jezus om Hem te testen... 

Tien woorden van God

Als je lang samenleeft met de dezelfde mensen is het belangrijk om goede afspraken te maken. De mensen van Israël vonden dat ook en vroegen Mozes om leefregels aan God te vragen. Mozes klom op een hoge berg en sprak met God. Deze gaf aan Mozes de 'stenen tafelen'. We noemen deze ook de '10 geboden' of de '10 woorden van God'. Deze woorden zeggen wat de mensen wel en niet kunnen doen om goed samen te leven.


1

God is de enige ware God.

2

Maak nooit afgodsbeelden.

3

Gebruik Gods naam nooit verkeerd.

4

Houd de Sabbat als heilige rustdag.

5

Eer je vader en je moeder.

6

Vermoord niemand.

7

Als een man en een vrouw getrouwd zijn, moeten ze elkaar trouw blijven.

8

Steel niet.

9

Lieg niet.

10

Wees niet jaloers op wat van een ander is.

Activiteiten

Pennenvriend

Dit speel je alleen. Schrijf een brief naar iemand die eenzaam is (of een dankbrief aan een zorgkundige). Je kan hiervoor ook gebruik maken van sociale media.

Draw to dream

Dit speel je alleen of in groep. Hier boven vind je de '10 woorden van God'. Maar wat is voor jou belangrijk? Indien je leider van een dorp zou zijn, welke geboden zou jij belangrijk vinden en waarom? Neem de tijd om na te denken over wat voor jou echt belangrijk is. Teken je ideale dorp op papier. Doe dit aan de hand van jouw 10 geboden, van wat jij belangrijk vindt.

Handige Harry

Dit speel je alleen. Steek de handen uit de mouwen en help mee in het huishouden! Vraag aan je mama of papa waar jij je thuis voor kan inzetten.

Wordt een detective!

Barmhartige voetafdruk

Deze opdracht kan je alleen spelen of in groep. We denken vandaag veel na over hoe we milieuvriendelijk kunnen zijn. Hoe kan ik mijn ecologische voetafdruk verkleinen?

Hieraan koppelen we 'diaconie' of 'dienstbaarheid naar de ander'. Hoe vergroot ik mijn barmhartige voetafdruk? Stel jezelf of anderen de volgende vragen en ga na hoe jij nog meer kan groeien: 

  • Ben ik altijd vriendelijk? Wanneer wel, wanneer niet? 
  • Doe ik soms al eens iets voor een ander terwijl ik liever iets anders zou doen? Zo ja, zo nee, wat en waarom? 
  • Doen andere mensen iets gelijkaardigs voor mij? Wanneer, wat en waarom?