Vader

De Namen van God

Mozes staat nieuwsgierig te kijken naar de brandende braamstruik en vraagt zich af wat dit betekent. Dit is heilige grond. God maakt zich kenbaar aan Mozes door Zijn naam mee te delen: Ik ben die Ik ben (Exodus 3, 14). Zowel voor beginnende stappers als ervaren bergbeklimmers op het geestelijke pad blijft God een mysterie. Toch komt zijn naam veelvuldig voor in de Bijbel. Heel wat van die namen vertellen iets over wie deze God is. Ze zeggen veel over Zijn heiligheid en macht, maar evenzeer over hoe de mensen tegen God aankijken én ervaren. Hoogste tijd dus om de namen van God op een rijtje te zetten!

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.