Geest

Het Pinksterverhaal - Handelingen 2, 1 - 11

Op de dag dat de joden hun pinksterfeest vieren, zijn al de vrienden van Jezus bijeen op dezelfde plaats. Plotseling komt er uit de hemel een groot lawaai alsof er een hevige wind opsteekt. Het huis waar ze bijeen zijn is er vol van. Er verschijnen tongen van vuur. Die verspreiden zich en komen op elk van de vrienden. Zij raken allemaal vol van heilige Geest en beginnen te spreken in klanktalen, zoals de Geest hen ingeeft. In Jeruzalem zijn er heel veel Joden bijeen voor het pinksterfeest. Ze komen van over de hele wereld. Wanneer dat ze dat geluid horen, lopen ze bijeen en raken verward, want iedereen hoort de vrienden van Jezus in zijn eigen taal spreken. Ze zijn verbaasd en vragen zich af: 'Dat zijn toch mensen uit Galilea die daar spreken! Hoe kan het dan dat wij hen in onze eigen taal horen spreken over de grote daden van God?' De één vraagt aan de ander: 'Wat heeft dit te betekenen?' Maar anderen zeggen spottend: 'Ze zitten vol wijn, ze zijn dronken.'

Bron: https://www.bijbelin1000seconden.be/menu/tiki-index.php?page=Pinksteren%3A+dagmis+A+B+C+-+eerste+lezing#Dichter_bij_de_tijd

Activiteiten

Schrijf je eigen elfje!

Dit speel je alleen of in groep. Haal je dicht- en schrijftalent naar boven en maak een elfje met als thema: 'Vuur' of 'Wind'. Lees het voor aan je vrienden of familie. Een elfje heeft de volgende structuur. Een elfje of elf is een gedicht van 11 woorden, verdeeld over 5 regels. De eerste regel heeft 1 woord, de tweede regel heeft 2 woorden enz. De vijfde regel heeft weer 1 woord en bevat meestal een samenvatting van het geheel.

Brrr... even bevriezen

Dit speel je in groep. Het moment waarop de vuurtongen zich vastzetten op de leerlingen doen we na. Wanneer iedereen een houding heeft gevonden dienen de deelnemers te blijven stilstaan/stilzitten tot het moment dat een van de begeleiders een teken geeft. Dan gaat iedereen in zijn of haar eigen woorden het Pinksterverhaal na vertellen. Ze mogen ook nu weer gaan bewegen. Wanneer een begeleider opnieuw een teken geeft is de scène afgelopen.

Als een lopend vuurtje

Dit speel je in groep. Het Pinkstervuur verspreidde zich ten tijde van de leerlingen als een lopend vuurtje. Maak een grote kring. Een begeleider fluistert in het oor van één van de vormelingen een zin die deze dient door te fluisteren. Deze zin wordt op deze manier aan elke deelnemer verteld. Als de laatste deelnemer de zin te horen heeft gekregen, spreekt de hele groep deze zin luidop uit, op het teken van een van de begeleiders. De volgende zin wordt meegedeeld: Heilige Geest, steek ons aan!

Inspiratie

Dit speel je met minimum 2 personen. De Heilige Geest is de inspiratie voor de gelovige gemeenschap. Denk even na over wie jouw inspiratiebron is. Misschien is het wel je mama of papa, of een echte superster! Deel erover met je vrienden.


Zeven gaven van de Geest

Wijsheid

Deze gave is belangrijk om God in zowat alles terug te vinden, in het bijzonder in alles wat ons overkomt en in ieder die we ontmoeten. Dat is pas wijsheid!

Inzicht

Goed nadenken is belangrijk. Zeker als we op zoek zijn naar een oplossing! Ben jij goed in oplossingen bedenken?

Raad

Ra-ra-raad! Wat is goed en wat is kwaad? Deze gave helpt ons om wat goed is te verkiezen boven dat wat slecht is. 

Sterkte

Samen zijn we sterk. Dat heb je misschien al eens gehoord. Samen met Jezus gaan we op pad en overwinnen we onze grootste angst! Waar ben jij soms bang van?

Kennis

Het vermogen om God te kennen en van Hem te houden.

Vroomheid

Inzet en aandacht zijn andere woorden voor vroomheid. Weet jij al waar je je voor wil inzetten? Misschien ben je al lid van een jeugdbeweging of sportclub en toon je daar je toewijding. 

Respect voor God

God is altijd bij ons. Hij wil met ons meegaan en onze horizon verruimen. Omdat we dat niet alleen doen maar ook met anderen is respect belangrijk. Dat vind jij misschien ook!