Het Kerkelijk jaar

In de kerk zijn er door het jaar heen verschillende kleuren te zien. De kleuren paars, wit, groen en rood wisselen elkaar af. Elke kleur hoort bij een bepaalde kerkelijke periode en elke kleur heeft een eigen betekenis. Voor sommige kleuren is deze betekenis verbonden met kleuren zoals die in de Bijbel genoemd worden. Andere kleuren hebben een meer traditionele betekenis. De kleuren zijn te zien in de kazuifel en in de stola die door de voorganger gedragen wordt. 

Bijna Pasen

Maria Magdalena ontmoet een wel heel bijzondere tuinman...

Maria bleef wenend buiten bij het graf. En terwijl ze zo weende, keek ze binnenin het graf...

Uitgelegd met Lego!

Bekijk de Paasboodschap van meneer pastoor!